Privacy

Op 25 mei 2018 treedt in Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, in werking. Deze (Europese) verordening (GDPR) heeft tot doel burgers extra bescherming te bieden op het gebied van privacy. Uiteraard zal ook Aximo voldoen aan de eisen die deze verordening stelt. Wilt u meer informatie over onze privacy beleid, neem dan contact op met ons.

PRIVACY EN COOKIEBELEID
Als bezoeker van Aximo op de website, als klant en wanneer je een bestelling bij Aximo plaatst, wil je natuurlijk dat jouw gegevens privé blijven. Een terechte opmerking als je het ons vraagt. Wij doen er daarom alles aan deze gegevens zorgvuldig te verwerken en beveiligen.

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

Aximo / Ecozz.store
Govert Flinckhage 3
NL-3438 JC Nieuwegein
info@ecozz.store

WELKE GEGEVENS LAAT IK ACHTER?
Als je een bestelling plaatst, is er sprake van een overeenkomst. Wij vragen je hierbij om de volgende gegevens:
jouw naam; (factuur)adres; telefoonnummer; e-mailadres en je betaalgegevens.
Wij gebruiken deze gegevens alleen bij de afhandeling van de door jou geplaatste bestelling, tenzij je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw gegevens voor andere doeleinden, genoemd in dit statement, zoals het ontvangen van nieuwsbrieven, mailingen en/of het aanmaken van een account.
 
ONDER WELKE GRONDSLAGEN EN VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
Uitvoering van onze overeenkomst:
·         bij bestellen
·         bij bezorgen
·         bij retourneren
·         om je te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst
·         bij contact met onze klantenservice
 
 Jouw toestemming is nodig:
·         voor het aanmaken/registreren van een account
·         om jou van informatie te voorzien in mijn account
·         voor verzending van onze nieuwsbrieven, mailingen en andere reclame-uitingen via e-mail, social media of post
·         wanneer je een bezoek brengt aan ecozz.store
·         zodat we je voorkeuren kunnen onthouden en je van passend advies kunnen voorzien, middels je IP adres
·         om onze dienstverlening te kunnen verbeteren
·         om je te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening.
Wettelijke verplichting
·         indien Aximo hiertoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden;
·         in verband met wettelijke bewaarplichten.

BEWAARTERMIJN
Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij jouw gegevens gedurende die termijn bewaren.

COMMUNICATIE
Wanneer je Aximo een mail of ander bericht stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij naar jouw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maak het mogelijk om hiermee jouw vraag te beantwoorden en eventuele bijkomende processen uit te voeren.
Blijf op de hoogte
Naast de informatie die op onze website vermeld staat, kunnen wij jou als klant via drie kanalen op de hoogte brengen van nieuwe items/collecties, aanbiedingen, acties of andere informatie. Deze drie kanalen zijn als volgt: per mail, per social media of per post.

Nieuwsgierig?
Voor de klanten die graag als eerste op de hoogte zijn van nieuwe items, aanbiedingen, acties en/of andere informatie, bieden wij een nieuwsbrief aan. Iedere nieuwsbrief is voorzien van een link waarbij je jezelf kunt afmelden. Zonder jouw toestemming ontvang je geen nieuwsbrieven vanuit ecozz.store.

DELEN VAN GEGEVENS
Dat deden we al niet en doen we ook in de toekomst niet. Aximo verkoopt jouw gegevens niet aan derden. We delen jouw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor:
·         de uitvoering van onze overeenkomst met jou als klant;
·         jouw shopervaring te verbeteren;
·         een nieuwsbrief te versturen (indien je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief);
·         of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
Bijvoorbeeld aan bezorgdiensten, betaalpartners of IT-dienstverleners. Wij hebben strikte afspraken met hen om ook hier de privacy regels te waarborgen. Indien wij persoonsgegevens delen met derden gaat hier altijd een verwerkersovereenkomst aan vooraf. Hierbij houden wij rekening met een passend niveau van beveiliging, waarin  vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd worden.
Met alle bedrijven waarmee we een samenwerking hebben, zijn duidelijke afspraken gemaakt. We hebben verwerkingsovereenkomsten gesloten en deze vastgelegd.
 

INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN
Mocht je vragen of twijfels hebben rondom jouw persoonsgegevens heb je altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Je kunt ons hier uiteraard over mailen (
info@ecozz.store).
 
INTREKKEN TOESTEMMING
Voor zover wij je gegevens hebben verzameld op grond van door jou verleende toestemming, heb je het recht om de door jou verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voor het moment van intrekking.
 
VEILIGHEID STAAT VOOROP
Aximo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens tegen te gaan.  Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wij helpen jou natuurlijk graag, maar daarnaast heb je te alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).
 
DOORLINKEN
Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites, welke door backlinks aan Aximo zijn gekoppeld. Wij kunnen geen garantie geven dat andere partijen op een betrouwbare manier omgaan met jouw persoonlijke gegevens.  Ecozz.store kan zelf ook linkjes bevatten naar andere websites en/of diensten. Aximo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren je daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.
 
WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleeg deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.
 
COOKIEBELEID
Wat is een cookie?
Dit zijn eenvoudige tekstbestandjes die bij je bezoek aan de Aximo website op worden geslagen in het geheugen van jouw computer of mobiele apparaat.

Waarom gebruiken wij cookies?
Wij bewaren middels cookies zorgvuldig jouw voorkeuren zoals de items die je in je winkelmandje hebt geplaatst of informatie die je in een bestelformulier op hebt genomen.

Welke cookies gebruiken wij?
Wij maken onderscheid tussen functionele cookies en tracking cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat onze website tijdens je bezoek optimaal werkt. Dit houdt in dat je items in je winkelmandje onthouden worden, je de mogelijkheid hebt om je inloggegevens op te slaan, en je browserinstellingen opgeslagen worden, zodat je de website optimaal per apparaat kunt bekijken.
Tracking cookies zorgen ervoor dat wij je ervaring op de AXIMO website in de toekomst nog beter kunnen maken. Door middels Google Analytics gegevens te verzamelen over hoe onze bezoekers de website ervaren, kunnen wij verbeteringen doorvoeren en de website nog gebruiksvriendelijker maken.

Wil je liever geen cookies ontvangen?
Dat kan! In je browser kun je instellen geen cookies te willen ontvangen. Let wel op dat onze website daarmee minder gebruiksvriendelijk zal werken.